Jour : 21 octobre 2017

NGUYỄN VĨNH BẢO : DANH SÁCH NHỮNG NHẠC SƯ, NHẠC SĨ MÀ TÔI ĐƯỢC DỊP TIẾP XÚC TỪ NĂM 1925

DANH SÁCH NHỮNG NHẠC SƯ, NHẠC SĨ MÀ TÔI ĐƯỢC DỊP TIẾP XÚC TỪ NĂM 1925

vinh bao

Nhac su NGUYEN VINH BAO
__________________________________________________________

Chết mà không lưu gì lại cho người sống kể như đã chết luôn.
(Publish or perish).
QUÝ ÔNG :
CAO LÃNH
Ba HẠT đàn Tranh và Kìm
Sáu LƯƠNG (em Ô. Ba HẠT) đàn Kìm
Tám TÂY (chũ nhà máy xay lúa) đàn Cò
Chín BÁU (em Ô. Tám TÂY) đàn Cò
Năm KHÁI đàn Kìm
KIM lớn đan Cò
KIM nhỏ đàn Cò và Gáo
Tám TỪ đàn Cò
TƯỜNG (con Ô. Hai Tôn (Mỹ Ngãi)) đàn Kìm
(cháu Ô. Tám Tư)
Sáu KÝ đàn Tranh
Sáu MỸ đàn Tranh
Tư DÕNG (Mười Đờn) đàn Kìm
Nam PHÀN đàn Kìm, Cò, Tranh, Bầu
Năm BÁ đàn Bầu
Tư CÒN đan Cò, Violon
QUI (Thầy giáo) đàn Mandoline và Xến
Ba HÓA đàn Cò
THANH NHA đàn Kìm
Mười LỜI (Đông-y SỈ) đàn Cò ca
Sáu XIẾU đàn Tranh và Kìm
Sáu HƯỚNG đàn Guitare và ca
Tám KĨNH đàn Kìm và ca
NGUYỄN VĂN PHÁT (Anh VĨNH BẢO) đàn Kìm và Tranh
NGUYỄN QUANG CÃNH (Anh VĨNH BẢO) đàn Kìm, Xến, và Mandoline
NGUYỄN VĨNH LOẠI (Anh VĨNH BẢO) đàn Kìm, Tranh và Cò
NGUYỄN VĨNH BẢO đàn Tranh, Kìm, Xến, Đoãn,
Tỳ Bà, Bầu, Mandoline, Guitare,
Cò, Gáo, Violon và Piano

SA- ĐÉC
Tư TỨ đàn Kìm và Tranh
Hai PHÒNG đàn Kìm và Tranh
NGUYỄN VĂN THINH đàn Kìm, Tranh và Tỳ Bà
Sáu NGƯƠN đàn Tranh
Sáu YÊN đàn Tranh
Sáu NHỎ đàn Kìm
Cô TUYẾT MAI đàn Tranh

VĨNH LONG
TRẦN QUANG QUỜN đàn Kìm và Tranh, viết lời ca
Thầy Ký GIỎI đàn Tranh
Hai Lòng đàn Kìm, Tranh, Cò và Gáo
Chị Ba NIỆM đàn Tranh (vừa đàn vừa ca)
Mười ÚT (em Chị Ba NIỆM) đàn Guitare
(chồng của Ca sĩ Năm Cần Thơ. Khoảng năm 1940 có mở tiệm đóng
đàn Guitare-Mando tại đường Hamelin (Hồ Văn Ngà)) sau Garage Nguyển-văn-Hảo.

CẦN THƠ
Mười TÂN đàn Tranh
Sáu HÓA đàn Tranh
Sáu TÝ đàn Tranh
Bảy PHẢI đàn Tranh
Năm NGHĨA (Trà Ôn) đàn Tranh và Guitare
Tư HIỆU (anh Năm Tồn) đàn Violoncelle
Năm TỒN đàn Tranh
Sáu KIỆT đàn Kìm
Tám TRINH đàn Kìm
Hai DUYÊN đàn Guitare
TRẦN VĂN KIÊN (mười KIÊN) đàn Kìm
HỒNG TÚ đàn Kìm và Tranh

TRÀ VINH
HỒNG TẤN PHÁT (Hai PHÁT) đàn Tam, Cò, và Gáo
Ba XÁNG đàn Tam
Sáu LẮC đàn Kìm
Năm CƠ đàn Kìm, Xến và Guitare
TRẦN VĂN BẢY (Bảy BÁ) đàn Tranh, Guitare mando,
(VIỄN CHÂU) và là Soạn giả Tuồng Sân khấu
Cải lương

BẾN TRE
Sáu Ở đàn Cò
Năm CHẤP đàn Gáo
Tư XIẾU đàn Guitare
Năm VINH đàn Kìm, Tranh, Guitare và
Violon
Ba CÒN đàn Kìm

THŨ DẦU MỘT
Út LĂNG đàn Kìm
Út BÚNG đàn Kìm
Út NGỰ đàn Violon
Ba CÒN đàn Kìm

XÓM GÀ
Hai NÉN (anh Ba CÂN) đàn Guitare
Ba CÂN đàn Kìm
MỘT đàn Guitare
Bảy PHUÔNG đàn Cò
Bảy ĐIỀU đàn Kìm
Ba TRUNG đàn Tranh, Kìm và Cò

BẠC LIÊU
Ba CHỘT đàn Kìm và Cò
Mười KHÓI (Mười đòn) đàn Kìm
Năm ĐỜN đàn Kìm
Tư XÌA đàn Kìm
Ba KHI đàn Kìm và Tranh
Hai TÀI đàn Kìm và Đoãn
TÔ HẢO đàn Tranh

MỸ THO
TRẦN QUANG DIỆM đàn Kìm, Tranh, Tỳ Bà và Cò
(Ông nội Giáo sư Tiến sĩ Âm nhạc TRẦN VĂN KHÊ)
TRẦN VĂN CHIỀU (Bảy TRIỀU) đàn Kìm
(Thân sinh Giáo sư Tiến sĩ Âm nhạc TRẦN VĂN KHÊ)
NGUYỄN TRI KHƯƠNG đàn Cò, Tiêu và Sáo
(Cậu Giáo sư Tiến sĩ Âm nhạc TRẦN VĂN KHÊ)
TRẦN VĂN KHÊ đàn Kìm, Tranh, Tỳ Bà, Cò, Gáo,
Guitare và Piano

LONG XUYÊN
Ba LÍCH đàn Guitare

CẦN ĐƯỚC (Long An)
Năm TỊNH đàn Kìm, Tranh và Tỳ Bà
Chín CHIÊU đàn Kìm và Tranh
Sáu THOÀN đàn Tranh và Kìm
TRẦN VĂN ƠN (Năm ƠN) đàn Kìm và Tranh
Ba ĐỒNG đàn Kìm và Tranh
Hai PHÁT (anh Tư HUYỆN) đàn Kìm và Cò
Tư HUYỆN (Nguyễn Thế Huyện) đàn Cò, Kìm, Tranh, Violon, Xến
và Tiêu
Sáu QUÍ (em Tư HUYỆN) đàn Tranh và Kìm
Mười LĂNG (Kinh nước mặn) đàn Tranh và Kìm
Năm GIAI đàn Kìm và Cò
Năm KHIÊT (cầu mồng gà) đàn Tranh và Kìm
Bảy QUẾ đàn Cò (nhóm Chín LÁO)
Mười QUẾ đàn Bầu
Chín LÁO đàn Cò
Chín HÒA đàn Kìm
Năm LÒNG đàn Cò
Bảy HÀM (Trường Văn Đệ) đàn Kìm và Cò
Mười CÒN đàn Cò và Violon
THANH TUYỀN đàn Kìm và Tranh
Mười CỦA đàn Kìm
Hai Tò LE đàn Cò và Gáo
Văn LƯA đàn Cò, Gáo, Xến, và Kèn thau
Ba PHỤNG đàn Kìm
Ô. Xã NĂM đàn Kìm và Cò
Hai BẦU đàn Cò
Năm XEM (ông ngoại nhạc sĩ Huỳnh Văn Biểu)
Hai THANH đàn Kìm
Ba TU (Trươbg-văn-Tự) đàn Kìm, Tranh, Cò, Xến, Guitare
violon
SÀI GÒN
NGUYỄN VĂN KỲ (Chín KỲ) đàn Tranh
Sáu THỚI đàn Kìm và Tranh
Tư BƯỜNG (con Ô. Sáu THỚI) đàn Tranh
CAO HOÀI SANG đàn Kìm và Tỳ Bà
(Gia đình nghệ nhân CAO HUỲNH CƯ)
NGUYỄN VĂN AN đàn Tranh và Kìm
Tám VỊNH (Tám Vị Thủy) đàn Kìm, Tranh, Cò, Gáo và
Guitare
Bảy VINH đàn Tranh
Tư ĐĂNG đàn Cò
Tám THÔI đàn Cò, Gáo và Violon
VŨY CHỖ đàn Tranh, Kìm, và Guitare
Tư BỊ đàn Kìm
Ba TÚY đàn Tranh
Tám HẠNH (đường Faucault) đàn Kìm
Jean TỊNH đàn Violon
Thầy Giáo TIÊN (Rạch Giá) đàn Mandoline
Armand THIỀU đàn Mandoline
Hai KÉO đàn Guitare
Ba CẬY đàn Guitare
Sáu ÉN đàn Tranh
Ba DƯ (Trần-văn-Dư) đàn Tranh
Bảy TIỄU đàn Kìm
Hai NGƯU đàn Kìm
Tám ĐỆ đàn Kìm
Ba THÙA đàn Cò và Violon
Hai CẦN Tiêu
Giáo TÁM đàn Kìm
Năm MINH đàn Kìm
Út TRONG đàn Kìm và dạy ca
Tư KỲ đàn Kìm
Tư LONG đàn Guitare mando
Hai LONG đàn Kìm và ca
Chín TÂM đàn Kìm và Tranh
Sáu LỜI đàn Guitare
Tư NGHI (Phạm-Văn-Nghi) đàn Tranh, Kìm, Cò và Gáo
Năm BỮU (anh Bảy THU) đàn Tam và Hát bội
Bảy THU đàn Kìm và thổi kèn Tây
Sáu VỮNG (Trường Ban Nhạc đàn Cò
VÂN HẠT Radio Sàigòn)
Ba TỮNG đàn Cò
Chín TRÍCH (Hà-Văn-Tân) đàn Cò
Cò QUỐC (Thầy Chính Trích) đàn Cò
Hai THƠM đàn Cò và Violon
NGỌC SÁU đàn Cò và Gáo
Mười HOA đàn Guitare
VĂN GIỎI (khiếm thị) đàn Guitare
DUY TRÌ (khiếm thị) đàn Guitare và Kìm
SÁU KHỎE (khiếm thị) đàn Guitare
VĂN VĨ (khiếm thị) đàn Guitare, Kìm, Xến, Tam,
Tranh, và Tiêu, Sáo
THANH KIM đàn Guitare Hawaiienne
Năm VĨNH đàn Kìm
Sáu LỆ đàn Kìm và Xến
Năm Hòa (anh Ca sĩ Chín Sớm) đàn Tranh và Kìm
Chín SỚM đàn Tranh, ca sỉ
Bảy THẠCH đàn Kìm
Ba THANH đàn Kìm
Anh Y đàn Guitare
(Rể Nghệ sĩ Bảy NHIÊU (Huỳnh-năng-Nhiêu)
chồng Đào KIM LAN em Đào Kim-Cúc)
Năm NGÀ đàn Guitare
PHẠM ĐĂNG ĐÀN đàn Bầu
Ba DIỆP (Đàn Kìm chánh Gánh hát Thanh-Niên) đàn Kìm
(Thân phụ kép Diệp-Lang)
Tám ĐEN đàn Kìm
Năm SÍNH (Trần Công Sính) đàn Kìm và Guitare
Sáu VUI đàn Tranh và Kìm
Mười PHÚ đàn Cò
HOÀNG CƠ THỤY đàn Tranh, Kìm, Cò, và Tỳ Bà
Ứt TỊ đàn Cò
Ba TU đàn Kìm, Tranh, Cò, Gáo, Violon,
và Guitare.
VŨY CHỖ đàn Tranh, Kìm và Guitare
Năm PHỒI đàn Kìm và ca
VĂN THẾ đàn Violon
MINH HỮU đàn Kìm và Guitare
Commis HAI (Bùi Văn Hai) đàn Tranh, Kìm và Tỳ Bà
(Tùng sự tại Bộ Ngoại-giao)

GÒ CÔNG
Sáu TỮNG (Huỳnh Văn Sâm) đàn Kìm và Xến
Mười TIỄNG (Võ Văn Tiễng) đàn Kìm, Tranh và Cò
KIM (con Ô. Mười TIỄNG) đàn Tranh, Kìm và Guitare
Bảy TRƯỜNG đàn Tranh và Kìm
Hai KHUÊ (Võ Văn Khuê) đàn Kìm, Tranh, Tỳ Bà và Cò

TÂN CHÂU
SẮN đàn Kìm
Bảy THÉNG đàn Kìm
NGUYỄN BẢO QUỐC đàn Mandoline
TRẦN BÁ CUNG đàn Mandoline
NGUYỄN NGỌC CHÂU đàn Mandoline

MIỀN TRUNG
VĨNH TRÂN đàn Bầu và Tỳ Bà
NGUYỄN GIA CẪM đàn Kìm
NGUYỄN HỮU BA đàn Kìm, Tranh, Tỳ Bà, Bầu, Cò và Violon.
BỮU LỘC đàn Tranh, Kìm, Tỳ Bà
VĨNH PHAN đàn Tranh, Kìm, Tỳ Bà và Cò
TRỊNH CHỨC đàn Tranh và Kìm
TẠ đàn Cò

MIỀN BẮC
Hàn NĂNG đàn Kìm và Tranh
TRẦN VIẾT VẤN Tiêu và Sáo
VŨ HÒA Tiêu, Sáo và Cò
MẠI đàn Kìm
MÃ đàn Đáy

NAM VANG (PHNÔM-PÉNH)
Ba HÓA đàn Cò
CHẪN đàn Kìm
Tám BÉ (Chánh Dân) đàn Tranh
Hai LÁI (Châu-đốc) đàn Cò
Tư THƯỠNG đàn Kìm và Violon

VĂN VĨ (Đinh Văn Dặm)
Sanh năm 1928 tại lăng Bình Đăng, Quận Cần Giuộc, Tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc Tỉnh Long An, Nam Việt)
Bắt đầu chơi đàn khi lên 7, đến 21 tuổi mới có Thầy dạy.

NĂM CƠ (Dương Văn Cơ)
Sanh năm 1919 tại lăng Ngủ Lạc, Tỉnh Trà Vinh (nay là Vĩnh Bình)
Đã cộng tác với các gánh hát như HOA SEN, KIM CHUNG.

ÔNG GIÁO THINH (Nguyễn Văn Thinh)
Sanh năm Mậu Than (1908) tại Bình hàng Tây, Tổng Phong Nẩm, Tỉnh Sà Đéc.
Học đàn khi lên 14 tuổi.
Ở trong Ban nhạc Tài Tử Cao hoài Diêu (khoảng năm 1930), một trong những Ban Tài Tử cổ nhạc nổi tiếng nhứt ở Miền Đông lúc bấy giờ.

Trình diễn tại Sân Khấu PHILARMONIQUE Sàigòn năm 1938 với nhóm: Tám ĐUỐI (Cò), Ba ĐỒNG (Cò), CHÂU VĂN SÁU (Tranh), Sáu THỚI (Tiêu), Cô Tư Cầu Mồng Gà, Cần Đước (Ca), Tư DƯƠNG (Độc huyền), Cô Hai QUA (vợ Ông Chín KỲ) (Ca), Cô Ba NHƠN (Ca), Tư KIỀU (đàn Tam), Bác sĩ CHÂU (Tỳ Bà), Bác sĩ NGUYỄN VĂN NHÃ (Thân Phụ Nữ Luật sư NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI) (Tranh).