Jour : 6 octobre 2017

TRẦN QUỐC BẢO / Thế Giới Nghệ Sĩ: Nhạc Sĩ Tám Trí nhớ về tiếng đàn ngọt lịm tình dân tộc nhân giỗ thứ 15

Nhạc Sĩ Tám Trí
nhớ về tiếng đàn ngọt lịm tình dân tộc nhân giỗ thứ 15

(18/9/2002)

Nội dung tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 137 kỳ này gồm có những bài vở chủ đề:

– Nhớ về tiếng đàn ngọt lịm tình dân tộc của nhạc sĩ Tám Trí nhân ngày giỗ thứ 15 (bài Thế Giới Nghệ Sĩ)
– Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Tám Trí (1924 – 2002) – bài Nguyễn Thuyết Phong
– Vài kỷ niệm với cố nhạc sư Tám Trí (bài: Người Nhắc Tuồng)
– Vĩnh Biệt Danh Tài Cổ Nhạc Miền Nam Tám Trí
– Nhạc sư Tám Trí và những tấm ảnh của một thời vui buồn với âm nhạc và bằng hữu