Jour : 14 août 2017

Tổng Hợp Những Bài Ca Vọng Cổ Hơi Dài, Trích Đoạn Cải Lương Hay Của Nhiều Nghệ Sĩ Hơi Dài Nổi Tiếng

Tổng Hợp Những Bài Ca Vọng Cổ Hơi Dài, Trích Đoạn Cải Lương Hay Của Nhiều Nghệ Sĩ Hơi Dài Nổi Tiếng

Published on Dec 8, 2016

Tổng Hợp Những Bài Ca Vọng Cổ Hơi Dài, Trích Đoạn Cải Lương Hay Của Nhiều Nghệ Sĩ Hơi Dài Nổi Tiếng
————-
01. Đào Hoa Khách
02. Cuồng Đao Kiếm Khách
03. Hàn Mặc Tử
04. Bạch Viên Tôn Các
05. Đưa Em Về Quê Mẹ
06. Công Tử Bạc Liêu
07. Bạc Tình Lang
08. Tìm Em Nơi Đâu
09. Nhất Kiếm Bá Vương
10. Lệnh Truy Nã
11. Khi Rừng Thu Thay Lá
12. Nguyệt Hổ Vương 2
13. Bên Dòng Sông Lạnh
14. Phấn Hương Đoạt Nhãn
15. Cô Gái Bán Gươm