Jour : 22 juillet 2017

Gia đình Đức Trí và gs Trần Văn Khê tại nhà năm 1989.

Gia đình Đức Trí và gs Trần Văn Khê tại nhà năm 1989.

Published on Jun 23, 2015

Ngày xưa, mỗi lần bác Khê về nước, gia đình rất vinh hạnh được tiếp bác ghé chơi, đàn ca Tài tử với các thầy như thầy Năm Vinh, Mười Phú, Út Du… Còn có thầy Phạm Lý, Ba Trung, gs Lưu Hữu Phước, cô Bích Hường…