Jour : 3 juillet 2017

GS TS Trần Văn Khê cuối đời

GS TS Trần Văn Khê cuối đời

Ajoutée le 1 févr. 2016

PHỎNG VẤN GS-TS TRẦN VĂN KHÊ CUỐI ĐỜI

Tôi thực hiện cuộc phỏng vấn có thể nói là cuối cùng với GSTS Trần Văn Khê, trước khi mời ông về trường THPT B.P trò chuyện. Kiến thức về âm nhạc dân tộc của tôi gần như là không, rất xấu hổ. Nhưng nghe ông nói tôi thấy ông là bậc GURU trong âm nhạc VN, một nền âm nhạc rất phong phú mà các thế hệ sau ông chưa khám phá hết.