Jour : 9 juin 2017

TRAN QUANG HAI a reçu la Médaille de Cristal du CNRS en 1996: cérémonie à Paris, 5 juin 1996 / Trần Quang Hải nhận giải thưởng huy chương thủy tinh của Trung Tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp ngày 5 tháng 6, 1996 tại Paris.

TQH CRISTAL 1996 26.jpg

Trầ Quang Hải nhận huy chương thủy tinhDeTQH CRISTAL 1996 23.jpg

De gauche à droite au premier rang : Gilbert Rouget, Trầ Văn Khê, Bernard Lortat Jacob

TQH CRISTAL 1996 14.jpg

Trần Quang Hải avec sa médaille de Cristal

TQH CRISTAL 1996 8

Tante Mỹ Dung, Trần Văn Khê, Trần quang Hải, Bạch Yến, Tươi, Jean Pierre, Thủy Ngọc

TQH CRISTAL 1996 12.jpg

Lucie Rault, Trần Quang Hải, Bạch Yến

TQH CRISTAL 1996 6

Bernard Lortat Jacob, Bạcch Yến, Trần Quang Hải

TQH CRISTAL 1996 9.jpg

Michelle Castellengo, Trần Quang Hải

TQH CRISTAL 1996 3.jpg

Simha Arom, Bach yến, Trần Quang Hải

TQH CRISTAL 1996 2.jpg

Minh Tâm, Bạch Yến, Trần Quang Hải, Jean Fuchs

TQH CRISTAL 1996 4.jpg

Trần Quang Hải et ses amis

TQH CRISTAL 1996 5.jpg

Trần Quang Hải, Bạch Yến, Thủy Ngọc, Jean Pierre ,tante Mỹ Dung et amis

TQH CRISTAL 1996 11.jpg

Jean Lambert, Trần Quang Hải , Hugo Zemp, Bạch Yến, Schéhérazade Hassan

TQH CRISTAL 1996 22.jpg

TrầQuang Hải

TQH CRISTAL 1996 16.jpg

Bernard Lortat Jacob lit son speech, Trần Quang Hải

TQH CRISTAL 1996 21.jpg

Trần Quang Hải remercie le CNRS

TQH CRISTAL 1996 29.jpg

Bernard Lortat Jacob lit son discours

TQH CRISTAL 1996 28.jpg

Thủy Ngọc , Trần Văn Khê, Trần Quang Hải

TQH CRISTAL 1996 24.jpg

Trầ Quang Hang Hải , Jean Pierre, Thủy Ngọc

TQH CRISTAL 1996 1.jpgMinh Tâm

TQH CRISTAL 1996 27.jpg

Trần Văn Khê, Bạch Yến, Trần Quang Hải,

tqh cristal cnrs 1996 CASTOR juin 1996 revue de Limeil Brévanne.jpg

Revue LE CASTOR de Limeil Brévannes, juin 1996

tqh cristal cnrs 1996 LE PARISIEN 16.07.1996.jpg

Journal Le Parisien du Val de Marne, juin 1996

tqh cristal cnrs 1996 TIN TỨC juin 1996 .jpg

Journal TIN TỨC, juin 1996

tqh cristal cnrs 1996 BÁO SỰ THẬT tháng 7, 1996 .jpg

Báo Việt Nam , tháng 6, 1996

tqh cristal cnrs 1996 2

Le Journal du CNRS, mai 1996

tqh cristal cnrs 1996 1.jpg

Le Journal du CNRS NO 77, mai 1996 : Le Cristal du CNRS 1995