Jour : 1 juin 2017

Vietnam’s Got Talent 2016 – TẬP 01 – Hát Xẩm – Võ Hương Giang

Vietnam’s Got Talent 2016 – TẬP 01 – Hát Xẩm – Võ Hương Giang

Published on Jan 1, 2016

Tìm Kiếm Tài Năng – Vietnam’s Got Talent năm 2015 đã đến giai đoạn casting. Theo dõi website http://vietnamgottalent.com.vn và fanpage https://www.facebook.com/VNsGotTalent để được cập nhật những thông tin, hình ảnh mới nhất và độc quyền của chương trình.