Jour : 18 mai 2017

Ngón đờn nghe não nuột quá | Hoàng Thái độc tấu Vọng cổ – Các điệu Lý & Các bản vắn Tài tử Cải lương

v

Ngón đờn nghe não nuột quá | Hoàng Thái độc tấu Vọng cổ – Các điệu Lý & Các bản vắn Tài tử Cải lương

Published on Mar 24, 2017

Guitar: NS Hoàng Thái
==========================
Danh sách Nhạc sỹ Hoàng Thái độc tấu gồm:
1. Nam Xuân
2. Lý mỹ trà
3. Nam Ai
4. Văn thiên tường
5. Vọng kim lang
6. Đoản khúc lam giang
7. Sương chiều
8. Ngựa Ô Nam
9. Lý Bông Dừa
10. Lý chiều chiều
11. Lý cái mơn
12 Lý Ba Tri
13. Lý chim xanh
14. Phi vân điệp khúc
15. Lý con khỉ
16. Vọng cổ 1,2 (Xề)
17. Lý Bông Dừa
18. Vọng cổ 5,6 (Xề Chặn)
19. Duyên kỳ ngộ
20. Văn thiên tường