« THEN TÀY NÙNG THÁI VIETNAM » do Viện Âm nhạc thực hiện cho việc đệ trình UNESCO

« THEN TÀY NÙNG THÁI VIETNAM » do Viện Âm nhạc thực hiện cho việc đệ trình UNESCO

ublished on May 11, 2016

Tại Cao Bằng Viện Âm nhạc Việt Nam đã tiến hành ghi hình phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề cử Quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam” trình UNESCO, đề nghị đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s