Jour : 23 mars 2017

HỦ TIẾU MÌ GÕ

HỦ TIẾU MÌ GÕ

Published on Mar 5, 2014

Film dựa trên 1 câu chuyện có thật của 2 anh chàng sinh viên từ miền quê nghèo khó lên thành phố học đại học. Họ trang trải cuộc sống và việc học qua xe hủ tiếu mì gõ. Họ thức khuya dậy sớm và sau đó đã thành tài và quay về thăm trường.