Jour : 15 février 2017

Hát Quan Họ Trên Thuyền 2017 || Mới nhất Phần 1

Hát Quan Họ Trên Thuyền 2017 || Mới nhất Phần 1

Published on Nov 9, 2016

Bạn hãy nhấn vào nút ĐĂNG KÝ để cập nhật những video mới nhất
Thông tin liên quan / More information:
Fanpage Hát Chèo : https://goo.gl/QIZd6I
Kênh Youtube: https://goo.gl/O7zSx8
Hát chèo NSƯT Huyền Phin : https://goo.gl/Er5KKs
Karaoke hát chèo : https://goo.gl/kvJHsO
NSƯT Đình Cương : https://goo.gl/vLr7Ud
Học hát chèo trên truyền hình: https://goo.gl/ZZkd0h
Nhà hát chèo Thái Bình: https://goo.gl/gmI1Lk
Múa bụng : https://goo.gl/DdqRTj
Tiếng hát từ quê lúa NSƯT Huyền Phin: https://goo.gl/8lgSUX
Live show 30 năm ca hát NSƯT Huyền Phin : https://goo.gl/7FGfjN
Tuyển tập ca khúc về Thái Bình NSƯT Huyền Phin : https://goo.gl/p4TjZr
Cao Dao Quê Lúa NSƯT Huyền Phin : https://goo.gl/xb4E6y
Hát chèo Ngụy Văn Hai : https://goo.gl/8zxkgs
Nhạc Beat Chèo : https://goo.gl/5HY7xW
Múa hát chèo : https://goo.gl/LdRvgF
Bé Khánh Chi Hát Chèo : https://goo.gl/BFDHdD
Quan họ Bắc Ninh : https://goo.gl/iAaE0N
Nhạc sống thôn quê : https://goo.gl/rpcauA
Cải Lương Đào Vũ Thanh : https://goo.gl/vUui4X
Á quân tài năng nhí Võ Hương Giang : https://goo.gl/bqXI54
Album Lòng Thành Kính : https://goo.gl/iWr1LW
Album Tầm Ánh Đạo Vàng NS Đào Vũ Thanh : https://goo.gl/lNh0z5
Đoàn ca múa kịch Thái Bình : https://goo.gl/gWnru6
Vở cải lương Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn : https://goo.gl/UeNg2S
Trống hội múa Lân : https://goo.gl/HZ4p3H
Thế giới tâm linh nói chuyện với người đã mất : https://goo.gl/9odyHT
Phan Thị Bích Hằng nói chuyện tâm linh : https://goo.gl/xqImJO
Hội thi diều Thái Bình : https://goo.gl/aUDNv5
Phim tư liệu phóng sự : https://goo.gl/igWUKe

DÂN CA NHẠC CỔ: Đến hẹn lại lên

DÂN CA NHẠC CỔ : Đến hẹn lại lên

Published on Mar 12, 2015

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Quan họ – Vào Chùa – NSUT Hải Xuân
2. Quan họ – Vui Bốn Mùa – Tốp nữ trường VHNT Bắc Ninh
3. Quan họ – Cái Đêm Hôm Rằm – Thanh Nhàn
4. Quan họ – Gọi Đò – Tuấn Long
5. Quan họ – Cây Kiêu Bổng – Thu Hồng
6. Quan họ – Mời Nước Mời Trầu – Tốp nữ trường VHNT Bắc Ninh

: Đến hẹn lại lên