Jour : 10 février 2017

DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc hát Trống Quân

DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc hát Trống Quân

Published on Feb 23, 2014

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Trống Quân – Chào Ước Hẹn – Nghệ nhân CLB Trống Quân Dạ Trạch
2. Trống Quân – Họa Trời Họa Đất – Nhà hát Chèo Hưng Yên
3. Trống Quân – Thương Anh – Nhà hát Chèo Hưng Yên
4. Trống Quân – Thách Cưới – Nhà hát Chèo Hưng Yên