Jour : 5 janvier 2017

Những Bài Hát Chèo Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 Hay Nhất

Những Bài Hát Chèo Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 Hay Nhất

Ajoutée le 30 déc. 2016

Những Bài Hát Chèo Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 Hay Nhất
Những Bài Hát Chèo Hay:https://goo.gl/fZxN7j
Những Khúc Ca Tuồng Hay Nhất: https://goo.gl/37VeLH
Tuyển Chọn Bài Hát Văn Hay: https://goo.gl/8ojzgT
Tuyển Tập Những Bài Xẩm Hay Nhất: https://goo.gl/fvSN09
Tuyển Tập Nhạc Quan Họ Bắc Ninh: https://goo.gl/f46VoG
Tổng Hợp Video Dạy Hát:https://goo.gl/ty6ajx

►Đăng kí theo dõi kênh: https://goo.gl/f8cbMG
►Website: http://www.maivanlang.com
►Facebook:https://www.facebook.com/lang.mai.1?f…

Hát Chèo Cổ Đặc Sắc 2017 | Tấm Lòng Vàng Full – Đoàn chèo Thanh Hóa | Sân Khấu Chèo Việt Nam

Hát Chèo Cổ Đặc Sắc 2017 | Tấm Lòng Vàng Full – Đoàn chèo Thanh Hóa | Sân Khấu Chèo Việt Nam

Ajoutée le 3 janv. 2017

Hát Chèo Cổ Đặc Sắc 2017 | Tấm Lòng Vàng Full – Đoàn chèo Thanh Hóa | Sân Khấu Chèo Việt Nam
Những Bài Hát Chèo Hay:https://goo.gl/fZxN7j
Những Khúc Ca Tuồng Hay Nhất: https://goo.gl/37VeLH
Tuyển Chọn Bài Hát Văn Hay: https://goo.gl/8ojzgT
Tuyển Tập Những Bài Xẩm Hay Nhất: https://goo.gl/fvSN09
Tuyển Tập Nhạc Quan Họ Bắc Ninh: https://goo.gl/f46VoG
Tổng Hợp Video Dạy Hát:https://goo.gl/ty6ajx

►Đăng kí theo dõi kênh: https://goo.gl/f8cbMG
►Website: http://www.maivanlang.com
►Facebook:https://www.facebook.com/lang.mai.1?f…

 

[Hát Chèo 2017] Liên khúc chèo: Vui Dự Hội Chèo – Nhà hát chèo Nam Định

[Hát Chèo 2017] Liên khúc chèo: Vui Dự Hội Chèo – Nhà hát chèo Nam Định

Ajoutée le 5 janv. 2017

[Hát Chèo 2017] Liên khúc chèo: Vui Dự Hội Chèo – Nhà hát chèo Nam Định
Những Bài Hát Chèo Hay:https://goo.gl/fZxN7j
Những Khúc Ca Tuồng Hay Nhất: https://goo.gl/37VeLH
Tuyển Chọn Bài Hát Văn Hay: https://goo.gl/8ojzgT
Tuyển Tập Những Bài Xẩm Hay Nhất: https://goo.gl/fvSN09
Tuyển Tập Nhạc Quan Họ Bắc Ninh: https://goo.gl/f46VoG
Tổng Hợp Video Dạy Hát:https://goo.gl/ty6ajx

►Đăng kí theo dõi kênh: https://goo.gl/f8cbMG
►Website: http://www.maivanlang.com
►Facebook:https://www.facebook.com/lang.mai.1?f…