Jour : 4 janvier 2017

Sân Khấu Chèo: Trinh Phụ Hai Chồng – Nhà hát Chèo Hải Dương – 2016

Sân Khấu Chèo: Trinh Phụ Hai Chồng – Nhà hát Chèo Hải Dương – 2016

Published on Dec 5, 2016

Sân Khấu Chèo: Trinh Phụ Hai Chồng
Tác giả:TS Trần Đình Ngôn
Đạo diễn: NSND Bùi Đắc Sừ
Họa sỹ: NSUT Tất Ngọc
Âm nhạc: NSUT Kim Hoàn
Biên đạo múa: NSUT An Chinh
Dậy hát truyền thống: NSUT Thanh Bình
Biểu diễn: Đoàn 1 Nhà hát chèo Hải Dương
Trong Hội diễn Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016

DÂN CA NHẠC CỔ: Xẩm Việt Nam

DÂN CA NHẠC CỔ: Xẩm Việt Nam

Published on Dec 15, 2016

DÂN CA NHẠC CỔ: Xẩm Việt Nam
Do Đài phát thanh truyền hình Hà Tây sản xuất năm 2006:
1. Xẩm Thập Ân – NSUT Thanh Ngoan
2. Lỡ Bước Sang Ngang – NSUT Thanh Ngoan & Mai Tuyết Hoa
3. Mục Hạ Vô Nhân – NSUT Văn Ty
4. Quyết Chí Tu Thân – NSND Xuân Hoạch
5. Giăng Sáng Vườn Chè – Mai Tuyết Hoa