Jour : 13 septembre 2016

Nghệ Sĩ Bạch Yến và chuyến uỷ lạo bệnh nhân tâm thần tại Toronto, tháng 6, 2016

Bach Yen và Trần Quang Hải ủy lạo những bệnh nhân tâm thần tại Toronto, trước cả show trình diễn chính tại Toronto trong tháng 6/2016. Những social workers có mặt tại đây đã nói với Hùng rằng họ chưa hề thấy một nhân vật celebrity nào, từ văn nghệ cho đến chính trị mà lại gần gũi, thực lòng, giản dị, như cặp nghệ sĩ này. Trong những dịp các chính khách, các dân biểu đến dự những lễ hội lớn (phải lớn mới mời được), họ toàn “tiền hô – hậu ủng” có dàn phụ tá, bước thẳng vào VIP room, mặt hấc lên trời, chỉ bắt tay ban giám đốc rồi bệ vệ bước lên sân khấu đọc diễn văn với ngôn ngữ đao to búa lớn xong là chuồn thẳng….. Còn Bạch Yến và Trần Quang Hải đã ở lại thủ thỉ chuyện trò với các đồng hương cho đến chiều và là những người rời trung tâm nhỏ này sau cùng (gọi là đồng hương nhưng các bệnh nhân đều đáng tuổi con cháu, họ gọi đôi nghệ sĩ là cô & chú, đôi nghệ sĩ gọi họ là con, là cháu, là em theo ngôi thứ trong văn hoá gia đình của người Việt Nam)

** Cám ơn Hoang Thanh Tam Tran và SBTN đã thực hiện phóng sự này

Nguồn : Tôn Thất Hùng, 26 july 2016 , https://www.facebook.com/hungthatton?fref=ts