Jour : 24 juillet 2016

Kỷ niệm sinh nhựt thứ nhì cố GS Trần Văn Khê vắng bóng (24 tháng 7, 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=MLWTu-Fwka8
To day (July 24th 2016) is the late Prof Tran Van Khe’s 2nd birthday without him on this world . As his eldest son, I wish him a peaceful time in the paradise. He should know that his son continues his unachieved dream and I will try to do his best to accomplish this task in the future . Happy Birthday to my beloved and dearest father !
Hôm nay (24 tháng 7, 2016) là ngày sinh nhựt thứ hai không có Ba ở cõi trần này. Với tư cách người con trai trưởng, con thương chúc Ba có những ngày giờ bình an nơi thiên đàng . Ba biết rằng con sẽ tiếp tục giấc mơ của Ba chưa được thực hiện và con sẽ cố gắng hoàn tất nhiệm vụ này trong tương lai . Thương chúc mừng sinh nhựt người cha yêu quý nhứt của con
Trần Quang Hai

Quý vị có thể biết về tôi và về ước vọng của tôi qua cuộc phỏng vấn tôi trên đài truyền hình VTC 10 do em Nguyễn Thắm thực hiện và em Ngọc Vy đặt câu hỏi, đưọc chiếu ở Việt Nam ngày 17 tháng 7 2016 vừa qua

https://www.youtube.com/watch?v=MLWTu-Fwka8

11745890_741871545923731_3698373785635036971_n11796189_741871482590404_802069511490100476_n11796270_741871555923730_1111102894237188961_n.jpg11255325_724175564359996_8089022534339953458_n.jpg