Jour : 8 juillet 2016

TRAN QUANG HAI paid tribute to his Maestro. Gilbert Rouget for 100 years old. TRẦN QUANG HẢI vinh danh người Thầy Gilbert Rouget nhân dịp ông được 100 tuổi , Paris 7 tháng 7, 2016

TRAN QUANG HAI a rendu Hommage au Maître Gilbert Rouget pour ses 100 ans d’âge
TRAN QUANG HAI paid tribute to his Maestro. Gilbert Rouget for 100 years old.
TRẦN QUANG HẢI vinh danh người Thầy Gilbert Rouget nhân dịp ông được 100 tuổi , Paris 7 tháng 7, 2016

 

ROUGET ET TRAN QUANG HAI HOMMAGE A ROUGET POUR SES 100 ANS.jpgalbum 100 ans anniversaire G.Rouget 9.7.2016_DSC8603ROUGET ET TRAN QUANG HAI HOMMAGE A ROUGET POUR SES 100 ANS.jpg .jpgalbum 100 ans anniversaire G.Rouget 9.7.2016.jpg DEDICACE.jpg