Jour : 4 juillet 2016

TRAN QUANG HAI performed at INTRIGUING INSTRUMENTS CONCERT , George Town Festival 2013, Penang, MALAYSIA, June 29th 2013

TRAN QUANG HAI performed at INTRIGUING INSTRUMENTS CONCERT , George Town Festival 2013, Penang, MALAYSIA, June 29th 2013

TRẦN QUANG HẢI trình diễn trong chương trình INTRIGUING INSTRUMENTS , Festival George Town 2013, Penang, MÃ LAI, 29 tháng 6, 2013

1044332_10151577227237739_1414922379_n.jpg

1044477_10151577227682739_1802586314_n.jpg

1014436_10151577227502739_653379457_n

1011190_10151577227952739_1929667840_n

998517_10151577227742739_256754629_n

1005251_10151577228712739_543345585_n

993622_10151577228602739_1176771440_n

 

1003826_10151577229087739_566127649_n.jpg

1003969_10151577228277739_1711525872_n.jpg

1016087_10151577228412739_331110101_n.jpg

1044102_10151577228162739_1317636985_n

1017618_10151577228017739_436128678_n.jpg