Jour : 10 juin 2016

NGUYỄN HẢI PHƯỢNG , VỀ NGUỒN (xuân 1992)

VỀ NGUỒN

Tay ai thăm thẳm tình Đông Á
Nắn nót tơ đàn, chuyển gió Âu
Ngào ngạt hương hoa tươi sắc lá
Non thêm cao, nước toả thêm màu

Dọc ngang cho thỏa tình đèn sách
Công để muôn sau, tiếng để đời
Tuổi tác chưa chồn chân đất khách
Tấc lòng vằng vặc bóng trăng soi

Dân ca quốc nhạc tình kim cổ
Gió Á, mưa Âu vẫn đá vàng
Nhạc trở về nguồn, hoa nở ngõ
Thơ thơ, nhạc nhạc lại hoà vang

Xuân 1992
– Nguyễn Hải Phương –

(Mừng ngày gặp lại GS Trần Văn Khê và kỷ niệm ngày giáo sư nhận được Chương Mỹ Bội tinh của Bộ văn hoá Pháp trao tặng)

Photo de Tran Truongca.