Jour : 27 mars 2016

Tran Quang Hai Et Bach Yen ‎– Vietnam , PLAYASOUND PS 33514

dĩa PLAYASOUND BÌA

Tran Quang Hai Et Bach Yen ‎– Vietnam

Label:
Playa Sound ‎– PS 33514
Series:
Format:
Vinyl, LP, Album, Gatefold
Pays:
Date:
Genre:
Style:

Tracklisting

A1 Hái Hoa 1:24
A2 Qua Câù Gió Bay 2:13
A3 Hò Hui 1:05
A4 Lý Con Sáo 2:14
A5 Ầu Ó Vi Dầu 1:32
A6 Gió Mùa Thu 1:49
A7 Lý Ngựa Ô 2:04
A8 Lủu Thủy Doẩn, Bin’h Baẳn, Vẳn, Kim Tiền 5:40
B1 Vọng Cỡ 6:53
B2 Khỡng Minh Tọa Lầu 3:02
B3 Đọc Huyền Cầm Khúc 3:42
B4 Âm Thanh Sinh Tiền 0:58
B5 Ngũ Diểm Bài Tạ 2:53
B6 Tiết Tấu Muỗng 2:20

Crédits

  • Artwork [Calligraphy]Thi Vu
  • Design [Album Design]Didier Classe
  • Photography ByHa Phong
  • VocalsBach Yen
  • Zither [16 Strings Dàn Tranh], Other [Sapeks Clappers Sinh Tiên, 1 String Dàn Dôc Huyên], Fiddle [2 Strings Dàn Co], Spoons [Muông], Jew’s Harp [Dàn Môi], Liner NotesTran Quang Hai

Notes

Liner notes in French and English.Released in a gatefold cover.

dĩa PLAYASOUND BÌA.jpg
PLAYASOUND PAGE 2.jpg
PLAYASOUND PAGE 3.jpg
PLAYASOUND PAGE 4.jpg
PLAYASOUND ETIQUETTE FACE A.jpg
PLAYASOUND ETIQUETTE FACE B.jpg