Jour : 25 mars 2016

Tội nghiệp cháu bán mắm này, mình nghe rao cả nữa tiếng mà ko thấy ai kêu vô mua.

Tội nghiệp cháu bán mắm này, mình nghe rao cả nữa tiếng mà ko thấy ai kêu vô mua.

Ajoutée le 27 juil. 2013

Tội nghiệp cháu bán mắm này, mình nghe rao cả nữa tiếng mà ko thấy ai kêu vô mua.
Nếu bán muối thì mình kêu mua nữa giạ rồi, mua muối để dành làm mắm cá linh, cá linh gần về rồi.
Courtesy of:
KimLiên Mẹ Uy Kha