Jour : 20 février 2016

Concert en Hommage au Professeur Tran Van Khe

CONCERT en Hommage au Professeur Trần Văn Khê pour son 100ème jour après son décès . Concert organisé par Mme Phương Oanh et son équipe à Taverny, banlieue de Paris, le 3 octobre 2015.
Buổi trình diễn tưởng niệm 100 ngày cố GS Trần Văn Khê quá vãng . Do Phương Oanh tổ chức tại nhạc viện thành phố Taverny, ngoại ô Paris, ngày 3 tháng 10, 2015
Cám ơn Phương Oanh nhiều và cám ơn em Lý Diệu Sang thực hiện video clip này .
Trần Quang Hải

Concert en Hommage au Professeur Tran Van Khe

27:23 / 1:49:03
 1. Concert en Hommage au Professeur Tran Van Khe

 2. 2

  18 – Tình Ca Miền Nam (Hải Phượng)

 3. 3

  17 – Tình Ca Đất Bắc (Hải Phượng)

 4. 4

  16 – Song Phi Hồ Điệp (Hải Phượng)

 5. 5

  15 – Jongmori (Tiếng Tơ Đồng, soạn bởi Ok-sam-choi)

 6. 6

  14 – Luyện Năm Cung (Tiếng Tơ Đồng)

 7. 7

  13 – Về Quê (Tiếng Tơ Đồng)

 8. 8

  12 – Kết lễ – Thu Hồ – Tam Pháp Nhập Môn – Thiên Bất Túc

 9. 9

  11 – Long Ngâm (Giáo sư Phương Oanh và tất cả các nghệ sĩ)

 10. 10

  10 – Cá Khe Lắng Kệ (Vân Anh, Nguyệt Ánh, Ngọc Dung)

 11. 11

  09 – Nam Xuân (Ngọc Dung)

 12. 12

  08 – Nam Xuân (Trúc Tiên, Nguyễn Trực ghi-ta, Hải Phượng đàn bầu, Hồ Thụy Trang đàn tranh)

 13. 13

  07 – Đôi lời phát biểu của Nghệ sĩ Hải Phượng

 14. 14

  06 – Đôi lời phát biểu của Nghệ sĩ Khánh Vân

 15. 15

  05 – Đôi lời phát biểu của Nhà báo Thanh Hiệp và Dạ Cổ Hoài Lang

 16. 16

  04 – Ngũ Đối Hạ (Hải Phượng, Khánh Vân, Hồ Thụy Trang, Ngọc Dung, Vân Anh, Nguyệt Ánh, Hiếu Vincent)

 17. 17

  03 – Ngũ Đối Thượng (Giáo sư Phương Oanh và tất cả các nghệ sĩ)

 18. 18

  02 – Đôi lời phát biểu của Giáo sư Trần Quang Hải

 19. 19

  01 – Thu Hồ – Tam Pháp Nhập Môn – Thiên Bất Túc

 20. 20

  00 – Khai lễ

Concert en Hommage au Professeur Tran Van Khe

47 vues

Ajoutée le 2 févr. 2016

Lễ giỗ 100 ngày Giáo sư Trần Văn Khê – Concert en Hommage au Professeur Tran Van Khe
03/12/2015, Conservatoire de Musique de Taverny, 44 rue de Montmorency, 95150 Taverny
Chương trình – Programme :
00 – Khai lễ
01 – Thu Hồ, Tam Pháp Nhập Môn và Thiên Bất Túc (Giáo sư Phương Oanh và tất cả các nghệ sĩ)
02 – Đôi lời phát biểu của Giáo sư Trần Quang Hải
03 – Ngũ Đối Thượng, nhạc lễ miền Trung (Giáo sư Phương Oanh và tất cả các nghệ sĩ)
04 – Ngũ Đối Hạ, nhạc lễ miền Nam (Hải Phượng, Khánh Vân, Hồ Thụy Trang, Ngoc Dung, Vân Anh, Nguyệt Ánh, Hiếu Vincent)
05 – Đôi lời phát biểu của Nhà báo Thanh Hiệp và Dạ Cổ Hoài Lang
06 – Đôi lời phát biểu của Nghệ sĩ Khánh Vân
07 – Đôi lời phát biểu của Nghệ sĩ Hải Phượng
08 – Nam Xuân (Trúc Tiên, Nguyễn Trực ghi-ta, Hải Phượng đàn bầu, Hồ Thụy Trang đàn tranh)
09 – Nam Xuân, nhạc miền Trung (Ngọc Dung)
10 – Cá Khe Lắng Kệ, nhạc miền Bắc (Vân Anh, Nguyệt Ánh, Ngọc Dung)
11 – Long Ngâm, nhạc lễ miền Trung (Giáo sư Phương Oanh và tất cả các nghệ sĩ)
12 – Kết lễ – Thu Hồ, Tam Pháp Nhập Môn và Thiên Bất Túc (Giáo sư Phương Oanh và tất cả các nghệ sĩ)
13 – Về Quê (Tiếng Tơ Đồng)
14 – Luyện Năm Cung (Tiếng Tơ Đồng)
15 – Jongmori (Tiếng Tơ Đồng, soạn bởi Ok-sam-choi)
16 – Song Phi Hồ Điệp (Hải Phượng)
17 – Tình Ca Đất Bắc (Hải Phượng)
18 – Tình Ca Miền Nam (Hải Phượng)